Närproducerad arbetskraft från Sverige. Vi vårdar inte enbart din skog. Tillsammans utvecklar vi Sverige.

Våra tjänster

Bemanning

Mycket av arbetsmomenten i skogen utgörs fortfarande av motormanuellt arbete. Behöver du förstärkning – Vi erbjuder bemanning för skogen i de flesta former.

Vi hyr även ut personal inom närliggande verksamheter och vår personal är därför vana att hugga i där det behövs.

Röjning

Ofta har man ambitionen att röja själv i sin skog. Röjning kan vara ett inspirerande arbete. Men det är en utmaningen är att få tillräckligt med tid för att röja i rätt tid. Hinner du inte – Då hjälper vi dig med manuell röjning.

Gallring

Vi hjälper med manuell gallring om du tex har spridda vindfällen och barkborreangripna träd, grova och grovkvistiga träd som inte kan hanteras av maskin, eller mindre områden som är lämpligast att avverka motormanuellt.

Plantering

Vi hjälper dig att så, självföryngra och plantera plantor. Efter avverkning ska skogen ersättas med ny. Föryngring är det första viktiga steget för att du ska säkra kvaliteten och värdet på din nya skog.

Anlita oss för dina återväxtinsatser.

Parker & Trädgård

Vi hjälper privatpersoner, föreningar, företag, fastighetsägare eller annan verksamhet med trädfällning, trädklättring, bortforsling, beskärning, och trädgårdsarbete.

Alla slags ROT och RUT arbeten utföres.

Snöröjning

Snö och is måste hanteras snabbt och effektivt för att trygga framkomlighet och garantera säkerhet.

Kontakta oss redan idag för att få till en hållbar lösning på snöproblemet, vi hjälper till vid större upphandling likväl som mindre privata uppdrag.

Varför oss?

Engagemanget

Vår personal är engagerad och beredd att ta i där det behövs.

Certifierade

Personalen är utbildad och har nödvändiga certifikat för att utföra arbetet.

Priset

Vi har konkurrenskraftiga priser och utför jobbet snabbt och med önskad kvalitet.

Garanti

Har vi bemannat med felaktig resurs gällande kompetens eller personlighet så åtgärdar vi det snarast och ersätter med annan.

Vi bryr oss

Ofta bor vår personal i närområdet där arbetet ska utföras. Detta gör att vi bryr oss och tar i extra för att arbetet ska bli bra.

Flexibilitet

Ändras dina behov eller du behöver justera resursbehovet – inga problem. Vi anpassar oss till dina behov och gör allt vi kan för att snarast möta dom.

Här pågår utbildning av morgondagens skogsarbetare

CAVELLA SKOG ÖPPNAR INOM KORT

Vill du att Cavella Skog ska öppna i ditt område?

KONTAKTA OSS

Kunder & Partners

 

© Copyright - Cavella Skog